Για εμφανείς κατασκευές στεγών χρησιμοποιείται σύνθετη ξυλεία ελάτης (αντικολλητή).

Η εταιρεία μας διαθέτει τις ακόλουθες διαστάσεις, αλλά μπορείτε να παραγγείλετε και άλλες.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΚΗ

80x150 mm

6.00 - 13.00 m αυξανόμενο ανά μέτρο

80x180 mm

100x200 mm

 

 

 

 Ξυλεία ελάτης Κ. Ευρώπης και ξυλεία πεύκης Ρωσίας χρησιμοποιείται για την κατασκευή μη εμφανών στεγών.

ΞΥΛΕΙΑ ΤΡΑΒΑΗ γνωστή για τα χαρακτηριστικά της ξυλεία ελάτης (TΡABA) Αυστρίας εισάγεται από την εταιρείαμας στις ακόλουθες διαστάσεις:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΗ
65x130 7.00, 8.00, 9.00 m
75x150
80x80 6.00 - 12.00 m αυξανόμενο ανά 1 μέτρο
80x100
100x100
100x120
120x120
120x150
150x150
150x180