Σύνθετη Ξυλεία

Σύνθετη Ξυλεία

Η τέλεια λείανση του τελικού προϊόντος αλλά και η ομοιογένεια και η χρωματική ομοιομορφία είναι οι παράγοντες, που κάνουν τα επενδεδυμένα σε μοριοσανίδα αλλά και ΜDF να ξεχωρίζουν.