Η εταιρεία εισάγει πριστή ξυλεία ελάτης φυσικώς η τεχνητώς ξηραμένη από την Κεντρική Ευρώπη και τη Ρωσία με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και στις ακόλουθες διαστάσεις:

Τα μήκη της ελάτης ξεκινούν από 1,8 m και αυξάνονται κατά 0,3 m μέχρι τα 6,00 m.

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
15x150  
15x170  
15x190
18x170 4.00m
18x190
22x100
22x120
22x150
25x250
25x280
25x300
38x150
38x200
48x48
48x150
48x170
48x190
48x220
48x250
48x280
48x300
55x115 4.00, 5.00, 6.00 m
65x115
65x135
75x150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
2η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
(V)
3η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
(IV)
50x125  
50x150  
63x125  
75x125
75x150